Winkelwagen

Er zijn geen producten in uw winkelwagen.
Blog

EN normering & CE markering

Wanneer gebruik gemaakt wordt van PBM ten behoeve van valbeveiliging (PBM-categorie 3) is door de Arbo gesteld dat ieder artikel:

 • valt onder een bepaalde EN norm
 • voorzien is van een CE-markering
 • is vastgelegd in een conformiteitverklaring
 • voorzien is van een technische gebruikshandleiding
 • is geproduceerd onder een Europees erkend kwaliteitssysteem (ISO)

Europese Norm (EN)

Op verzoek van de verzekeringsmaatschappijen werd de Europese Norm geïntroduceerd. Binnen deze Europese Normen zijn voor alle artikelen die worden aangeduid als PBM-categorie 3 (valbeveiliging) voorwaarden vastgesteld. De fabrikant dient zich te houden aan deze gestelde eisen.

Een voorbeeld van onderdeel van een Europese Norm:
Het inbindpunt van een werkpositioneringsharnas moet minimaal een kracht van 15 kN kunnen weerstaan gedurende 3 minuten.

Overzicht van de meest voorkomende Europese Normen die betrekking hebben op PBM-categorie 3:

Europese Norm (EN) Omschrijving Voorbeeld
EN131 Trappen/ladders Trappen/ladders
EN280 Hoogwerker Hoogwerker
EN341 Afdaalapparaten Petzl I’D S
EN353-1 Mobiel antival apparaat / meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn Latchways TowerLatch
EN353-2 Mobiel antival apparaat / meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn Petzl Asap
EN354 Veiligheidslijnen Petzl Jane
EN355 Valschokdempers Petzl Asap'sorber Axess
EN358 Systemen voor werkpositionering Petzl Grillon
EN360 Valstopapparaten Valblokken
EN361 Harnasgordels Petzl Newton
EN361 + EN358 Antival & positionering Petzl Avao Bod Fast
EN362 en/of EN12275 Karabiners Karabiners
EN397 en/of EN12492 Veiligheidshelmen Petzl Vertex
EN50365 Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties Kask Zenith X
EN363 Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen (Algemeen)
EN364 Persoonlijk beschermingsmiddelen tegen vallen. Beproevingsmethoden  (Algemeen)
EN365 Gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie en markering Technische Handleiding
EN458 Gehoorbescherming 3M Peltor X1P3
EN564 Hulplijnen Petzl Segment
EN566 Bandlussen Petzl Anneau
EN567 Stijgklemmen Petzl Ascension zwart
EN795-A Verankeringen - enkelvoudige ankerpunten Skylotec D-Bolt Staal
EN795-B Verankeringen - mobiele ankerpunten Petzl Wire Strop
EN795-C Verankeringen - kabelsystemen XS Platforms Twist anchor
EN795-D Verankeringen - railsystemen Skylotec Skyrail
EN795-E Verankeringen - doodgewichtankers 3M DBI Sala contragewicht anker
EN813 Zitharnassen &  toebehoren Petzl Falcon zwart
EN892 Dynamische klimtouwen Beal Wall Master
EN959 Rotshaken  Petzl Coeur
EN1004 Rolsteigers Rolsteigers
EN1496 Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden Ikar HRA Rescue
EN1497 Reddingsgordels Petzl Pitagor
EN1498 Reddingslussen Petzl Pitagor
EN1868 Overzicht gebruikte termen binnen PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) tegen vallen (Algemeen)
EN1891 (Type A of B) Semi-statisch kernmanteltouw Petzl Parallel
EN12270 Klemblokken Black Diamond Stopper set pro 1-13
EN12276 Klemveerapparaten Black Diamond Camalot Z4
EN12278 Katrollen Petzl Fixe zwart
EN12841 Instelapparaat voor lijnen Safetec Duck-R
EN12810 Gevelsteigers Gevelsteigers
EN12811 Steigers Steigers
EN13157 Hijskranen - Veiligheid - Handgedreven hijswerktuigen Heightec Tornado
EN13374 Tijdelijk hekwerk XSPlatforms Guardrail
EN15151-1 Reminrichtingen met vergrendeling Petzl GriGri+
EN15151-2 Handmatige reminrichtingen Black Diamond ATC Guide
EN16415 Verankering voor gelijktijdig gebruik door meer dan één persoon Daisy Chain Profi

Bij het NEN te Delft (www.nen.nl) kunt u de verschillende EN-bladen opvragen en aanschaffen.

Het NEN begeleidt als onafhankelijke partner bij het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze. In Nederland is NEN het nationale normalisatie-instituut.

CE – markering

Naast de EN-norm waar een product aan dient te voldoen dient ieder product te zijn voorzien van een CE-markering. Deze CE-markering is géén norm, maar een bevestiging dat het product

 1. voldoet aan de gestelde En-normen. De keuring hierop gebeurd door een onafhankelijk erkend Europees keuringsinstantie;
 2. beoordeeld is conform de conformiteitsbeoordelingsprocedures
   

De Petzl Absorbica bijvoorbeeld is voorzien van:

 • EN 355 > Normering waar een valschokdemper aan moet voldoen
 • CE 0197 > Bewijs dat het ontwerp van dit artikel is gekeurd door keuringsorganisme 0197 waarbij is vastgesteld dat het ontwerp van de Petzl Absorbica voldoet aan de eisen die horen bij de EN 355.


Belangrijk: Deze CE – keuring is géén bewijs dat het betreffende individuele product is gekeurd, maar heeft betrekking op het algemene product / ontwerp.

Samengevat: 
Producten die worden aangeduid als PBM moeten voldoen aan de gestelde Europese EN-Normen. De producten met deze EN-normen moeten daarbij voorzien zijn van een CE-keurmerk dat aangeeft dat het betreffende artikel ook daadwerkelijk aan deze EN-norm voldoet. 

Conformiteitverklaring
Een conformiteitverklaring is een document waarin is vastgelegd dat het betreffende artikel is geproduceerd conform de gestelde EN-norm(en) en CE-gekeurd is. Dit document betreft dus een officieel  “verklaringsbewijs”. Deze verklaringen zijn niet online te vinden maar kunt u bij ons opvragen door contact met ons op te nemen.

De volgende gegevens dienen terug te komen op een conformiteitverklaring:

 • Unieke identificatie van de conformiteitverklaring
 • Adresgegevens van de uitgever van de conformiteitverklaring
 • Identificatie van het product waar de verklaring betrekking op heeft (bijvoorbeeld het artikelnummer)
 • Verklaring van conformiteit
 • Een volledige lijst met richtlijnen, standaarden en andere specifieke vereisten
 • Plaats en datum van uitgifte
 • Naam en handtekening van een bevoegd persoon, handelend namens de uitgever
 • Van toepassing zijnde beperkingen van de geldigheid van de conformiteitverklaring
 • Noodzakelijke aanvullende informatie zoals de naam en adres van de conformiteitsbeoordelende instantie inclusief vermelding van rapport- of certificaatnummers en datum van uitgifte

Europees erkend kwaliteitssysteem (ISO 9001:2000)

ISO 9001-2000 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen door zowel te voldoen aan de eisen van de klant als aan wet- en regelgeving.

Petzl is bijvoorbeeld ISO 9001:2000 gecertificeerd. Dit geeft de gebruiker de garantie dat:

 • De productie aan hoge kwaliteitseisen voldoet waardoor kwaliteit wordt gewaarborgd
 • De productie is geautomatiseerd maar door menselijk handelen wordt gecontroleerd