Winkelwagen

Er zijn geen producten in uw winkelwagen.
Blog

Keuring en onderhoud valbeveiliging

Alle artikelen die betrekking hebben op valbeveiliging en/of werkpositionering dienen jaarlijks gekeurd te worden; dit is zowel terug te vinden in het Arbeidsomstandighedenbesluit, De NEN-EN 363 als in de gebruikshandleiding van de fabrikant. De verantwoordelijkheid van deze keuring ligt bij de werkgever of de eigenaar/beheerder. Deze keuring is een momentopname; het mag duidelijk zijn dat het van levensbelang is om vóór het gebruik van de materialen steeds na te gaan of deze in goede staat zijn.

Hoe gaat dit in zijn werk en wie mag deze keuring uitvoeren? U leest er meer over in deze Blog.

Wilt u uw valbeveiliging door ons laten keuren, of bent u benieuwd naar onze tarieven? Klik hier voor meer informatie en maak direct online aan afspraak!

Wettelijke verplichting ?

De keuring en inspectie mag niet zo maar door iedereen worden uitgevoerd. Het is in Nederland zo geregeld dat enkel personen/bedrijven die hierin aantoonbaar gespecialiseerd zijn deze keuring mogen uitvoeren. Voor België geldt de regel dat de keuring enkel uitgevoerd mag worden door door de overheid geaccrediteerde organisaties. 

Zie voor de onderbouwing van de Nederlandse regulering o.a.;

Aanvullend wordt in de NEN-EN365 (Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking) omschreven aan welke richtlijnen de fabrikant zich moet houden en welke informatie verstrekt moet worden t.b.v. correct beheer. Hier valt o.a. terug te lezen dat PBM valbeveiliging periodiek moet worden geïnspecteerd en dat deze periodieke inspecties niet zomaar door iedereen uitgevoerd mogen worden.

SafetyPro is gespecialiseerd in het keuren van valbeveiliging.

Valbeveiliging dient gekeurd te worden:

 • Minimaal iedere 12 maanden (vaker indien de intensiteit van het gebruik hier om vraagt. Wanneer er gewerkt wordt conform IRATA* richtlijnen geldt een interval van 6 maanden)
 • Na elke val
 • Bewijsstukken van de jaarlijkse keuring(en) dienen op de werkplek ten alle tijde aan de toezichthouder en/of inspecteur getoond te kunnen worden

*IRATA staat voor Industrial Rope Access Trade Association en is een internationaal erkend kwaliteitslabel gericht op veilig werken op hoogte door middel van industriële touwtechnieken (Rope Access)

Daarbij luidt het aanvullende advies:

 • Controleer voor gebruik de materialen op gebreken zoals verbuiging van metaaldelen, ernstige vervuiling, losse draden of scheurtjes
 • Gebruik de materialen nooit voor andere doeleinden
 • Materialen mogen nooit aangepast worden in bijvoorbeeld lengte of toepassing
 • Voorkom dat een lijn over scherpe randen hangt of langs bijvoorbeeld muren schuurt
 • Indien een werkplek glad is door vocht, sneeuw, ijs of andere oorzaken dienen daar eerst maatregelen voor getroffen te worden.


SafetyPro verzorgt naast de keuring van uw materialen geheel gratis en vrijblijvend de jaarlijkse herinnering aan dit verplichte keurmoment. U kunt dit vergelijken met de jaarlijkse herinnering die u ontvangt van de APK-keuring van uw auto. Door deze herinnering van SafetyPro bent u altijd tijdig op de hoogte wanneer uw materialen gekeurd dienen te worden. Meer informatie over deze onze tarieven vindt u hier terug.

De keuring van PBM verloopt volgens door de fabrikant vastgestelde richtlijnen.

Individuele keuringscertificaten

Buiten de keuring en de herinnering hieraan zorgt SafetyPro er tevens voor dat u digitaal altijd en overal kunt beschikken over uw keuringscertificaten. Zo kunt u te allen tijden deze documenten raadplegen en voorleggen aan bijvoorbeeld keuringsinstanties. Indien gewenst kunt u deze keuringscertificaten online downloaden en uitprinten. 

In de NEN-EN365 (Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen) wordt geadviseerd dat er keuringscertificaten worden opgesteld waarin teruggevonden kan worden wanneer en door wie ieder individueel item is gekeurd.

Ieder product (categorie PBM-Valbeveiliging) dat wordt aangeschaft wordt door ons vastgelegd door middel van een individueel certificaat. Op dit certificaat is o.a. te vinden;

 • Productnaam
 • Serienummer
 • Individueel nummer
 • Productiejaar
 • Aanschafdatum
 • Datum ingebruikname
 • Goedgekeurd/Afgekeurd
 • Opmerkingen
 • Datum volgende keuring


Een voorbeeld van zo’n certificaat vindt u terug onder het kopje "Downloads"

Onderhoud

Schade aan PBM kan o.a. ontstaan door:

 • Intensief gebruik
 • Een val (scheuren / uitrekken stiksel en webbings)
 • Langdurige blootstelling aan UV-straling
 • Contact met chemische producten (zuren, olie, brandstof)
 • Opslag in een vochtige  of niet voldoende geventileerde ruimte
 • Contact met hittebronnen (lassplinters, gasbranders)
 • Ruwe omgang (schuren langs muren, niet goed laten drogen)


Een juiste omgang met de materialen is van groot belang voor uw eigen veiligheid. Een harnas kan bijvoorbeeld afgekeurd worden;

 • Indien de banden of stiksels beschadigd zijn
 • Na contact met zuren, oliën, chemicaliën of oplosmiddelen
 • Na sterke mechanische belasting (een val)
 • Bij extreme slijtageverschijnselen (afslijting, vervorming, harige vlies)
 • Bij sterke vervuiling die niet reinigbaar is
 • Bij smeltsporen of verhittingsverschijnselen

Alle PBM van Petzl kunnen worden schoongemaakt met helder water, een synthetische borstel en eventueel een zeep met een neutrale PH waarde. Voor het gebruik van zeep dient u de gebruikshandleiding van het betreffende artikel te raadplegen. 

Natte materialen dienen op kamertemperatuur te worden opgehangen in een droge, donkere en geventileerde ruimte. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen 45-65% bij een temperatuur van 10 – 20 Graden Celsius.

Individuele nummers

Om er voor te zorgen dat ieder artikel kan worden vastgelegd in een keuringscertificaat en ook kan worden teruggevonden voor een volgende keuring is het van groot belang dat alle aangeschafte producten worden (of zijn) voorzien van een uniek individueel nummer.

Alle Petzl-artikelen bijvoorbeeld beschikken over een individueel nummer. Daarnaast wordt in de fabriek ieder product afzonderlijk getest op de gestelde eisen. Dit unieke individuele nummer kan momenteel bij Petzl als volgt zijn opgebouwd;

Aan de hand van dit nummer kan dus direct een individueel certificaat worden opgesteld. Verwijder nooit etiketten of andere informatiebronnen die bevestigd zijn aan een artikel.  

Hieronder ziet u een voorbeeld van zo'n individueel registratienummer

Online registratie

Wanneer u uw valbeveiliging door SafetyPro laat keuren verzorgen wij de registratie hiervan geheel online.

U krijgt een inlogcode voor onze website waarmee u toegang heeft tot de volledige registratie. 

Wij herinneren u per e-mail twee maanden van te voren voordat een keuringsdatum dreigt te gaan verlopen. Op deze manier heeft u nog voldoende tijd om dit te kunnen organiseren.

Maak direct een afspraak

Wilt u uw valbeveiliging snel en vakkundig door SafetyPro laten keuren?

U kunt de te keuren valbeveiliging;

 • Naar ons opsturen 
 • Bij ons komen afgeven

Klik hier voor onze tarieven en maak direct een afspraak.