Winkelwagen

Er zijn geen producten in uw winkelwagen.
Blog

Valfactor

De valfactor geeft een idee van de krachten die ontstaan bij een val. Het betreft de verhouding tussen de hoogte van een val en de lengte van de leeflijn (inclusief eventuele uitscheuring).

Naast alle PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) die ingezet kunnen worden ter voorkoming van de risico’s die ontstaan bij een val bent u zelf verantwoordelijk om voortdurend goed in de gaten te houden dat de valfactor zo veel mogelijk wordt beperkt.

Valfactor berekenen

De valfactor kunt berekenen d.m.v. onderstaande formule;

Valfactor = Hoogte van de val / lengte van de leeflijn (inclusief eventuele uitscheuring)

De maximale belasting dat het lichaam gedurende een fractie van tijd kan weerstaan zonder- of met geringe kans op blessures (afhankelijk van de fysieke gesteldheid) is 6 kN ( 610kg).

Vrijkomende krachten
Een idee van de krachten die vrijkomen bij verschillende valfactoren in combinatie met het gebruik van verschillende soorten leeflijnen / touwen:

Valfactor Soort leeflijn / touw Impact
2 Semi-statisch touw Touwbreuk
2 Dynamisch touw Min. 8,4 kN
1 Bandlus Min. 18 kN
2 Leeflijn (statisch of dynamisch) met energiedemper Max. 6 kN

Valfactor 2 dient hoe dan ook zoveel mogelijk te worden voorkomen in verband met de krachten die ontstaan bij een eventuele val. 

In verband met bovenstaande krachten zijn de volgende regels vastgesteld:

  • In elk valstopsysteem dient een energie- of valdemper aanwezig te zijn
  • De leeflijn met absorber mag na uitscheuren, inclusief haken, nooit langer zijn dan 2 meter


Voorbeeld van een leeflijn met energiedemper is de 3M Protecta dubbele elastische vallijn.

Minimale vrije ruimte

Minimale vereiste vrije ruimte
Buiten het feit dat u rekening dient te houden met de valfactor is de minimale vereiste ruimte die nodig is om vrij te kunnen vallen tevens van groot belang. Wanneer er te weinig vrije ruimte is zult u begrijpen dat een antival-systemen geen nut heeft. De minimale afstand gemeten vanaf de grond tot aan de voeten (minimale immobilisatieafstand) die over moet blijven ná een val is vastgesteld op één meter.

 

Een rekenvoorbeeld:

  • Lengte van de leeflijn + karabiner = 1,15m
  • Uitrekking van de energieabsorber = 0,7 m
  • Afstand tussen de bevestiging aan de gordel en de voeten van de gebruiker = 1,5m
  • Minimale immobilisatieafstand = 1m
  • Minimaal vereiste vrije ruimte = 4,35 meter
     

Rescue technieken
Antivalsystemen zijn ontwikkeld om de impact van de krachten die vrij komen bij een val op het menselijk lichaam te beperken. Ondanks al deze hulpmiddelen kunnen de gevolgen van een val zeer ernstig zijn, vooral wanneer men na een val bewusteloos in de gordel hangt.

Normaal gesproken kunt u, wanneer u in een gordel hangt, voortdurend de drukpunten ontlasten door een andere houding aan te nemen of door de gordel ietwat te verschuiven. Het is daarom noodzakelijk om een bewusteloos persoon zo snel mogelijk uit zijn/haar positie te verlossen. Hiervoor is het van groot belang dat u bekend bent met rescue-technieken.