Winkelwagen

Er zijn geen producten in uw winkelwagen.

SafetyPro en Ascent Safety bundelen krachten

Op 12 maart j.l. zijn Ascent Safety en SafetyPro gefuseerd. 


Door het bundelen van onze krachten ontstaat een aanbod waarmee we onze klanten optimaal ontzorgen. Zodat u zich als gebruiker kunt focussen op waar u goed in bent: het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte en moeilijk toegankelijke plaatsen.

Het fusiebedrijf, We Enable Climbers, vormt het fundament voor de uitgezette ambitieuze groeistrategie. Op dit moment werken we vanuit drie locaties met ruim 25 specialisten onder leiding van directeur-aandeelhouder Ward Luitjes. Jeroen Offermans zal achter de schermen betrokken blijven als aandeelhouder en adviseur. 

Naast de waarneembare veranderingen blijven ook een aantal zaken vertrouwd. Op de eerste plaats blijven uw contactpersonen gelijk. Daarnaast blijven we vanuit de huidige locaties werken met de vertrouwde teams. De focus van onze vestiging in Oosterhout ligt op uitrusting. Vanuit onze locaties in Amersfoort en Rotterdam richten we ons op kennisoverdracht (opleiden, trainen en adviseren). 


Ward Luitjes: “Door de samenwerking met Ascent bieden we nu opleidingen en consultancy op hoog niveau voor onze klanten. Daarnaast kunnen wij de bestaande klanten van Ascent verder ontzorgen in hun behoefte aan uitrusting.”  

Jeroen Offermans: “Door de bundeling van krachten ontstaat een ijzersterke organisatie waarbij de focus van de verschillende teams op basis van competentie exact daar komt te liggen waar hij hoort. Voor onze klanten resulteert dit direct in een betere servicegraad en hogere kwaliteit.”

We kijken ernaar uit u te blijven ontzorgen en samen verder door te groeien. 

Met vriendelijke groet,


Ward Luitjes (Directeur, We Enable Climbers BV) 
Jeroen Offermans (Ascent Safety BV)


Heeft u vragen? Neem dan contact op met: 

Dylan Pas | SafetyPro | 076-7512518  | dylan@safetypro.nl
Renier Kampman | Ascent Safety | 033-7200998 | r.kampman@ascent.nl

SafetyPro and Ascent Safety join forces

On March 12th, Ascent Safety and SafetyPro merged. 


While the focus at Ascent - based on 20 years of experience in the market - is mainly on knowledge transfer (education, training and advice), the emphasis at SafetyPro is mainly on a easy, fast and effective delivery and maintenance of a particularly wide range of equipment. 

By joining forces, a program is created with which we optimally unburden our customers. So that you as a user can focus on what you are good at: performing work at heights and locations which are difficult to access.

The merged company, We Enable Climbers, forms the foundation for the ambitious growth strategy that has been set out. We currently work from three locations with more than 25 specialists under the leadership of director-shareholder Ward Luitjes. Jeroen Offermans will remain involved behind the scenes as a shareholder and advisor. 

In addition to the observable changes, a number of things also remain familiar. First of all, your contacts remain the same. In addition, we will continue to work from the current locations with the trusted teams. The focus of our location in Oosterhout is on equipment. From our locations in Amersfoort and Rotterdam, we focus on knowledge transfer (education, training and advice).

Ward Luitjes: “Thanks to the collaboration with Ascent, we now offer training and consultancy at a high level for our customers. In addition, we can further unburden Ascent's existing customers in their need for equipment.”

Jeroen Offermans: “By joining forces, a rock-solid organization is created in which the focus of the various teams, based on competence, is placed exactly where it belongs. For our customers, this immediately results in a better service level and higher quality.” 

We look forward continuing to ease your work and grow together to the next level of Safety. 

Best regards, 

Ward Luitjes (CEO, We Enable Climbers BV) 
Jeroen Offermans (Ascent Safety BV) 

Do you have any questions? Please contact:

Dylan Pas | SafetyPro | +31 (0)76-7512518 | dylan@safetypro.nl 
Renier Kampman | Ascent Safety | +31 (0)33-7200998 | r.kampman@ascent.nl