Blog

Redding op afstand

Ondanks goede voorbereidingen m.b.t. veilig werken op hoogte en valbeveiliging dient er altijd rekening gehouden te worden met de kans op een ongeval en/of noodsituatie. Risico's op vallen, stoten, verwondingen, maar ook het bewustzijn verliezen tijdens het werken op hoogte kunnen een evacuatie noodzakelijk maken. Hierbij ontstaat vaak (enorme) tijdsdruk.

Reddingstechnieken en evacuaties op hoogte zijn zeker mogelijk, maar vaak complex en moeten dan ook vaak getraind en herhaald worden. Zeker wanneer handelingen onder tijdsdruk of in (lichte) paniek moeten worden uitgevoerd kan dit leiden tot fouten- en dus ongelukken. 

Rig to rescue - redding schuin dak

Het creëren van een situatie waarbij men vanaf de grond óf van bovenaf de persoon op hoogte op afstand kan laten zakken is eenvoudig, snel én veilig. We noemen deze voorzorgsmaatregel  "Rig to Rescue",  of met andere woorden "installeren tbv redding". 

Bij deze voorzorgsmaatregel houdt met bij het installeren van de veiligheidslijnen tbv veilig werken op hoogte rekening met de kans op een noodgeval of ongeluk.  Deze maatregelingen zorgen er voor dat evacuatie op hoogte snel, eenvoudig en veilig kan worden uitgevoerd zónder dat er door middel van complexe Rope Acces technieken een redding moet worden ingezet.

Installeren tbv redding op hoogte - Veilig werken op hoogte - (schuine) daken
Op de afbeelding hieronder ziet u een voorbeeld hoe u uw veiligheidslijn kunt verankeren in combinatie met de Petzl ID-S (afdaalapparaat met antipaniek- en remfunctie). Op deze manier kan men vanaf de grond het touw en de gebruiker gecontroleerd laten zakken / evacueren.

Belangrijk om mee te houden zijn de volgende punten:

  • Zorg er voor dat het resttouw wordt afgebonden en zet deze knoop vast met een extra karabiner (zie afbeelding ).
  • Zorg dat uw resttouw lang genoeg is om de afdaling mogelijk te maken

Belangrijk

Het installeren van middelen tbv redding op hoogte vanaf afstand kan enkel worden toegepast wanneer

  • Er voldoende resttouw is om de afdaling in zijn geheel mogelijk te maken
  • De veiligheidslijn nog in goede staat is*
  • De toestand van de gewonde persoon dit toe laat
  • Dit geen extra risico's met zich meebrengt  (denk aan scherpe randen of andere obstakels)
  • De persoon die de afdaler bedient dient kennis heeft van deze materialen
  • De persoon die de afdaler bedient de te evacueren persoon kan zien of  in contact te staat met iemand die hier goed zicht op heeft


*We gaan er hier van uit dat de volledige set PBM-Valbeveiliging tbv veilig werken op hoogte minimaal 1 x per jaar is gekeurd (klik hier voor meer informatie omtrent deze jaarlijkse verplichte keuring)